Global Header - GenY

H1 jest wymagany w przypadku narzędzia WAE

Zmiany dotyczące identyfikatorów produktu

Zmiany dotyczące identyfikatorów produktu

Aktualizacja z 6 listopada 2017 r.: Podjęliśmy decyzję o niewprowadzaniu wymogu podawania identyfikatorów produktu w ofertach sprzedaży przedmiotów używanych. Nadal jednak zalecamy dodawanie identyfikatorów w takich ofertach, dzięki czemu będą one bardziej widoczne w wyszukiwarkach i na stronach produktowych eBay, a w ofertach widoczne będą recenzje produktów (dostępność recenzji może być ograniczona do wybranych serwisów oraz wersji serwisu).

Rozszerzamy zakres kategorii, które wymagają podania identyfikatorów produktu, oraz wprowadzamy kilka innych zmian..

Co się zmieni

  • Od września 2017 r. ważne do odwołania oferty sprzedaży nie będą automatycznie odnawiane, jeśli będą zawierać nieprawidłowe identyfikatory produktu.
  • Od 19 października 2017 r. musisz podawać identyfikatory produktu we wszystkich nowych i poprawianych ofertach sprzedaży przedmiotów w stanie Odnowiony przez sprzedawcę oraz nowych i poprawianych ofertach sprzedaży przedmiotów w stanie Używany w niektórych kategoriach.

Oferty ważne do odwołania

Od września 2017 r. ważne do odwołania oferty sprzedaży nie będą automatycznie odnawiane, jeśli będą zawierać nieprawidłowe identyfikatory produktu. 

Sprawdź, co zrobić, gdy dodajesz identyfikator i pojawia się komunikat o błędzie.

Identyfikatory dla produktów Odnowionych przez sprzedawcę i Używanych

Od 19 października 2017 r., wystawiając nowe lub poprawiając aktywne oferty sprzedaży przedmiotów ze stanem Odnowiony przez sprzedawcę, musisz podać odpowiednie identyfikatory produktu.

Ponadto musisz podać identyfikatory produktu w nowych i poprawianych ofertach przedmiotów ze stanem Używany w pewnych kategoriach.

Pobierz listę kategorii wymagających identyfikatorów produktu

Jeśli Twoje używane przedmioty nie mają identyfikatora produktu, użyj opcji Nie dotyczy.

Lepsza widoczność pakietów i partii

Aby uzyskać lepszą widoczność ofert wieloprzedmiotowych, możesz utworzyć:

  • pakiet, czyli kombinację powiązanych ze sobą przedmiotów wystawionych w ramach jednej oferty, lub 
  • partię, czyli co najmniej 2 identyczne przedmioty sprzedawane w ramach jednej oferty.
Oferty z pakietami i partiami będą teraz wyróżniane dla kupujących, aby może zwiększyć zainteresowanie nimi i konwersję Twoich ofert. Uzyskanie lepszej widoczności jest możliwe w wynikach wyszukiwania i na stronach produktów. 

Pytania i odpowiedzi

 

Co się stanie, gdy ważna do odwołania oferta nie zostanie automatycznie wznowiona?

 

Czy nadal mogę używać opcji Nie dotyczy dla produktów bez marki?

 

Jakie kategorie odnowionych przed sprzedawcę produktów wymagają identyfikatotów produktu?

Przydatne strony

Identyfikatory produktu


Masz pytania?

Skontaktuj się z Obsługą Klienta